De website van Ortho Gent maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Distale bicepspeesscheur

Wat is het?

Een peesscheur van de biceps aan de elleboog situeert zich ter hoogte van de aanhechting van deze spier aan de radius (spaakbeen). Deze scheur ontstaat meestal acuut; bijvoorbeeld bij het heffen van een zwaar voorwerp.

Doordat de pees scheurt trekt de spierbuik zich terug naar boven en kan u naast een hematoom (blauwe plek) ook een zwelling zien ter hoogte van de bovenarm. De diagnose is daarom klinisch vaak heel duidelijk en bij volledige acute rupturen, is er geen verdere beeldvorming nodig. Bij partiële rupturen of oude rupturen (>6 weken) kan eventueel wel extra beeldvorming aangevraagd worden.

Distale bicepspeesscheur
Is een operatie noodzakelijk?

U zal een normale, pijnloze beweeglijkheid van de elleboog behouden indien er niet geopteerd wordt voor een operatief herstel. Het is echter wel belangrijk te weten dat indien de pees niet hersteld wordt er een permanent krachtsverlies aanwezig blijft. Dit is ongeveer 20% van de kracht bij het buigen van de elleboog (nog meer bij herhaalde plooi bewegingen van de elleboog) en 40% van de draaikracht van de elleboog (bijvoorbeeld schroeven aandraaien) (Orthop J Sports Med. 2021 Oct; Operative Versus Nonoperative Management for Distal Biceps Brachii Tendon Lesions: A Systematic Review and Meta-analysis.)

Belangrijk is ook te weten dat een primair herstel, een herstel met de pees zelf, enkel mogelijk is indien de ruptuur acuut behandeld wordt (liefst binnen de 3 weken). Voor chronische rupturen kan het noodzakelijk zijn om de pees te verlengen met behulp van een donorpees.

Hoe verloopt de ingreep?

Deze ingreep gebeurt in dagziekenhuis. Er wordt een incisie gemaakt aan de voorzijde van de arm. De pees wordt met behulp van een metalen plaatje terug op zijn oorspronkelijke plaats vastgehecht. Na de ingreep wordt er een drukverband aangelegd. U mag onmiddellijk bewegen maar het verband dient 2 weken ter plaatse te blijven. Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd en mag u verder bewegen. U mag onmiddellijk na de ingreep lichte voorwerpen heffen. Kinesitherapie wordt opgestart indien de mobiliteit na 6 weken niet herwonnen werd. Vanaf 3 maand zijn er geen restricties meer.

Meer info over aandoeningen van de elleboog

 vorige      print

Contact

  Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

  GPS: Vogelenzangpark
  09 224 65 90
  www.ortho.gent