De website van Ortho Gent maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Cubital tunnel syndroom

Wat is het?

Cubital tunnel syndroom is een aandoening waarbij de zenuw ter hoogte van de elleboog ingeklemd zit. Klachten treden voornamelijk op tijdens het langdurig plooien van de elleboog (slaaphouding, telefoneren,..) en zorgen voor een voos gevoel of tintelingen in de pink en ringvinger. Indien de zenuw ernstig ingeklemd is, kan het zijn dat de klachten permanent aanwezig zijn en dat er zelfs een weerslag is op de handspieren. Dit uit zich in een verminderde grijpkracht en atrofie (‘afsterven’) van de kleine handspiertjes. Indien dit het geval is, wordt een operatie altijd aangeraden gezien er onomkeerbare schade kan ontstaan ter hoogte van de zenuw.

Indien de klachten houding gebonden zijn (bv telefoneren, slapen), kan de aandoening behandeld worden door de uitlokkende houding te vermijden. Hiervoor kan een nachtspalk aangemeten worden met de arm in milde strekstand (extensie). Indien onvoldoende beterschap van de klachten en indien de nachtrust ernstig verstoord wordt, kan een operatie overwogen worden.

Bijkomende onderzoeken

Vooraleer overgegaan wordt tot een operatie wordt veelal een electromyografisch (EMG) onderzoek aangevraagd. Dit is een onderzoek waarbij men de zenuwgeleiding meet en de weerslag van de compressie op de zenuw nagaat. Bij dit onderzoek worden kleine naaldjes in verschillende spieren geplaatst, dit onderzoek is niet bijzonder aangenaam en wordt dus enkel aangevraagd indien dit noodzakelijk blijkt na een klinisch onderzoek.

Hoe verloopt een operatie?

Bij een operatie wordt een incisie gemaakt ter hoogte van de binnenkant van de elleboog. De zenuw (nervus ulnaris) wordt vervolgens vrijgemaakt ter hoogte van de klassieke compressiepunten (cfr figuur). Indien de zenuw luxeert over de mediale epicondyl (uit zijn goot treedt) wordt de zenuw naar de voorkant (anterieur) van de elleboog gelegd (submusculaire transpositie). De wonde wordt intradermaal gesloten.

Na de operatie krijgt u een spalk voor 2 weken, deze mag u vanaf dag 1 af en toe verwijderen om de elleboog te bewegen om stijfheid te voorkomen. Nadien gelden er geen restricties. De klachten, en dus het herstel van de zenuw, kunnen nog enkele maanden tot een jaar aanwezig blijven. De snelheid van recuperatie van de zenuw is evenredig met de ernst van de klachten voor de operatie (en met het EMG onderzoek).

elleboog-cubital-tunnel-syndroom

Meer info over aandoeningen van de elleboog

 vorige      print

Contact

  Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

  GPS: Vogelenzangpark
  09 224 65 90
  www.ortho.gent