De website van Ortho Gent maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

De Sociale Dienst

Niet iedereen kan na een operatie onmiddellijk naar huis. Mensen die alleenstaand zijn, niet goed te been zijn of andere gezondheidsproblemen hebben, doen er vaak goed aan om na de korte opname op de dienst orthopedie te gaan revalideren.  

Dat is de taak van onze sociale dienst. Deze collega’s gaan samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om je thuissituatie te ondersteunen, of om eventueel na je opname te gaan revalideren. Soms betekent dit dat je als patiënt naar een revalidatiecentrum gaat, maar dat is niet steeds het geval. Door te bekijken of er thuis extra ondersteuning mogelijk is, kunnen ook al heel goede oplossingen worden geboden.  

Twijfel dan ook niet. Vraag actief begeleiding van onze sociale dienst als je denkt dat dit nodig zal zijn. Het beste moment hiervoor is bij het gesprek aan de preoperatieve balie. Maar de mensen van de sociale dienst zijn ook steeds beschikbaar via het nummer 09 224 58 01 of 09 224 63 20  

Hieronder geven we alvast een overzicht van de mogelijkheden:

Sociale dienst

Thuishulp

Thuishulp kan al een hele ondersteuning bieden voor veel mensen. Het maakt het vaak mogelijk om thuis te blijven en niet naar een revalidatiecentrum te moeten. Thuishulp kan bijvoorbeeld bestaan uit maaltijden aan huis, ondersteuning door een poetsdienst, enzovoort. Gezinshulp kan ook hulp bieden: de medewerkers nemen dan specifieke taken in huis over. Enkele gekende voorbeelden hiervan zijn Familiehulp (09/225.37.63), Familiezorg (09/225.78.83) of I-mens (078/15.25.35). De sociale dienst kan je helpen om de juiste diensten te contacteren en alles zo goed mogelijk op voorhand te organiseren. Ten slotte kan er ook gekeken worden naar extra ondersteunend materiaal zoals een ziekenhuisbed, een rolstoel, krukken of een rollator. De meeste ziekenfondsen hebben een eigen uitleendienst waar je materiaal kan bestellen dat, en indien nodig, aan huis geleverd wordt.

 

Opvang hulpbehoevende partner:

Misschien heb jij als patiënt een hulpbehoevende partner die niet alleen thuis kan zijn tijdens je opname. Je partner samen met jou opnemen is helaas niet meer toegestaan. Daarom kan de sociale dienst bekijken om een andere oplossing te zoeken. Meestal gaan ze op zoek naar een kortverblijf voor de hulpbehoevende partner. Bij een kortverblijf huur je voor je partner een kamer in een woon- en zorgcentrum. Je betaalt de dagprijs van het woon- en zorgcentrum. Sommige mutualiteiten bieden een (beperkte) tussenkomst gedurende een maximum aantal dagen per jaar. Ook hier is de boodschap om tijdig op zoek te gaan naar een oplossing. In de mate van het mogelijke zoekt de sociale dienst steeds een betaalbare oplossing in de buurt, maar dit is niet altijd gemakkelijk of mogelijk.

 

Het revalidatiecentrum:

Bij heel wat mensen, vaak wat oudere, maar zeker niet uitsluitend, is er een grote vraag om na de ingreep te herstellen in een revalidatiecentrum. Dat is vaak een goede oplossing om tijdelijk meer ondersteuning te hebben na een operatie. Je kan het vergelijken met een gespecialiseerde hotelservice. Gezien het grote aantal patiënten die hiervoor kiezen, is het ook hier weer zaak dit op tijd aan te vragen. We geven een overzicht van de meest courante revalidatiecentra vanuit het Sint-Lucas te Gent. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden: je kan die steeds voorstellen en bekijken met de sociale dienst van ons ziekenhuis.

 

Het BZIO in Oostende 

Het BZIO in Oostende wordt het meest aangevraagd vanuit ons ziekenhuis. Helaas is er geen gelijkaardige opvang in de buurt van Gent. Het BZIO werkt niet met reservaties. Dat betekent dat de patiënt nooit zeker is van zijn plaats na de ingreep. De aanvraag start pas als de operatie is uitgevoerd. De sociale dienst raadt dan ook altijd aan om ook een tweede optie te voorzien voor het geval een opname in het BZIO niet lukt. In het BZIO betaal je remgeld, zoals in het ziekenhuis. Dat betekent dat je enkel voor een eenpersoonskamer kamersupplementen betaalt. Het is dan ook belangrijk goed op de hoogte te zijn wat je hospitalisatieverzekering zal terugbetalen (zie webpagina “de opname”).

 

De hersteloorden van de mutualiteiten

De patiënt kan er ook voor kiezen om naar een hersteloord te gaan. De meeste ziekenfondsen hebben eigen hersteloorden. Dat zijn revalidatiecentra met goede mogelijkheid tot kinesitherapie en alle zorgen die nodig zijn na een orthopedische ingreep. Voor de CM is dit Ter Duinen in Nieuwpoort, voor Solidaris is dit Duneroze in Wenduine. De aanvraag voor zo’n hersteloord gebeurt opnieuw door de sociale dienst. Ook in deze centra kan je kiezen om een een- of tweepersoonskamer te nemen De hospitalisatieverzekering zal echter nooit tussenkomen in de kosten van een eenpersoonskamer. Vraag je mutualiteit en je hospitalisatieverzekering naar de mogelijkheden.

 

Specialistische dienst (‘Sp-dienst’) loco-motoriek:

De specialistische dienst loco-motoriek is in feite een gespecialiseerde ziekenhuisopname. In het Sint-Lucas is er geen dergelijke dienst, maar onze mensen kunnen wel terecht in SP Lemberge in Merelbeke, KEI in Oostduinkerke en in het ASZ Wetteren. Aangezien deze diensten altijd voorrang geven aan hun eigen patiënten, zijn plaatsen schaars. Opnieuw is hier de boodschap om dit tijdig aan te vragen, samen met de sociale dienst. In een Sp-dienst betaal je remgeld zoals in het ziekenhuis. Dat betekent dat je enkel voor een eenpersoonskamer kamersupplementen betaalt. Het is dan ook belangrijk goed op de hoogte te zijn wat je hospitalisatieverzekering zal terugbetalen (zie webpagina “de opname”)

 

Kortverblijf:

Bijen kortverblijf huur je een kamer in een woon- en zorgcentrum voor een bepaalde periode. Je betaalt de dagprijs van het woon- en zorgcentrum. Sommige mutualiteiten bieden een (beperkte) tussenkomst gedurende een maximum aantal dagen per jaar. Ook hier is de boodschap om tijdig op zoek te gaan. In een kortverblijf is er goede algemene ondersteuning, maar de revalidatie gebeurt door een kinesist die naar je toekomt, net zoals je thuis zou blijven. De intensiteit van de revalidatie is dan ook iets minder dan in de hierboven genoemde revalidatiecentra. In een kortverblijf ligt de nadruk niet op revalidatie, wel op opvang en zorg. Het is dan ook een goede oplossing voor mensen die zelfredzaam zijn, maar alleenstaand.

 

Ambulante revalidatie:

Misschien verkies je om na de ingreep naar huis te gaan en ambulant ergens te gaan revalideren, bijvoorbeeldin het ziekenhuis van Zottegem en in het BZIO. Ook hier kan de sociale dienst je ondersteunen om dit te organiseren.  

 

De OrthoG-Dienst

Voor alle mensen die ouder zijn dan 75 en een orthopedische ingreep moeten ondergaan, is er binnen het ziekenhuis een specifieke dienst: De orthogeriatrie. Mensen met een hogere leeftijd hebben namelijk vaak meer gezondheidsproblemen en zullen dan ook niet alleen orthopedische zorg nodig hebben. Door hen op te nemen in een specifieke geriatrische dienst kunnen zij ook in het algemeen goed worden opgevolgd.   Dat is zeker nodig als oudere mensen moeten worden opgenomen na een trauma. Vaak is er op dat moment sprake van orthopedische breuken en behandeling, maar zeker ook van internistische problemen zoals bloeddruk-,hart-, maag- en longproblemen. Al die problemen tegelijkertijd aanpakken  zorgt ervoor dat deze patiënten beter revalideren  en minder complicaties vertonen na een trauma of een zware orthopedische ingreep.

 

 

Contact

  Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

  GPS: Vogelenzangpark
  09 224 65 90
  www.ortho.gent