De website van Ortho Gent maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

MoveUp – Telerevalidatie

Na het plaatsen van een heup- of knieprothese zullen de meeste van onze patiënten starten met kinesitherapie. Klassiek is dit ongeveer na een weekje en gaat de patiënt vanaf dan 2 tot 3 maal per week langs bij zijn of haar kinesist. De kinesist is hierbij dan ook een heel belangrijke tussenpersoon die mee met de chirurg de patiënt opvolgt, bijstuurt en meldt als er problemen zijn. De kinesist is je HIP-coach of KNEE-coach in de revalidatie!

Door de COVID-crisis, maar ook door de enorme digitalisering van onze maatschappij, is er sinds enkele jaren de mogelijkheid om digitaal te revalideren. Hierbij heeft de patiënt voor en na de ingreep een app op de telefoon staan, die de patiënt begeleidt tijdens het hele revalidatieproces. Door gebruik te maken van een Activity tracker (bv. Fitbit) kan deze app bovendien goede informatie bekomen van de activiteit van de patiënt na de ingreep.

Binnen onze dienst wordt dit verzorgd door de Patient App MoveUp. MoveUp is een firma die sinds enkele jaren actief is op dit gebied en hierdoor veel knowhow heeft over hoe dit best wordt aangepakt.

Hieronder gaan we op een aantal zaken dieper in:

PROMS


Hoe werkt MoveUp?

Het werkt heel eenvoudig: je installeert de MoveUp app op je eigen tablet of telefoon en draagt een activity tracker tijdens de revalidatie. Zowel voor als na de ingreep stuurt de app je heel veel informatie, maar ook oefeningen en tips.

Zo werken mensen elke dag aan hun eigen herstel met gerichte oefeningen. Ze hoeven niet steeds naar de kinesist, maar oefenen thuis in hun vertrouwde omgeving. Daarbij is de kinesist van MoveUp wél steeds laagdrempelig bereikbaar, ook ‘s avonds en in het weekend. Mensen kunnen dan een bericht, een foto of een video-opname sturen. De kinesist kijkt dan direct mee of alles goed gaat. Waar nodig wordt advies gegeven.

Deze digitale revalidatie app geeft je dus een permanente ondersteuning.

App

Waarom vragen we onze patiënten om zo’n app te installeren.

De belangrijkste reden is dat de app niet alleen veel informatie gaat doorsturen naar onze patiënten, maar de app zal ook op vaste tijden (voor en na de ingreep) informatie vragen van onze patiënten. Dit noemen we de Patient Reported Outcome Measures of kortweg PROMs. Dit is voor onze dienst, maar ook voor ons vakgebied bijzonder belangrijk en interessant.

De deelnemers vullen hiervoor bepaalde momenten een vragenlijst in via de app. Dat geeft henzelf en onze specialisten inzicht in hun vorderingen: kan de heup of knie al beter bewegen en met minder pijn? Geneest de wonde goed? De kinesist monitort dit dagelijks. Ook de orthopedist analyseert de data om een goed beeld te krijgen van iemands herstel. De PROMs en de Net Promotor Score (een specifieke tool om de evolutie te evalueren) die mensen invullen, laten zien wat er goed gaat en wat er beter kan.

Tijdens de raadpleging kunnen de arts en de patiënt ook samen naar de gegevens kijken en die vergelijken met nationale gemiddeldes. Dit plaatst alles heel erg goed in het juiste kader .

Het stelt ons in staat om een aantal dingen te bekijken:

 • Doen onze patiënten het goed na de ingreep?
 • Hoe vergelijken onze resultaten tegenover deze in andere ziekenhuizen? Als die afwijken kunnen we op deze manier bijsturen waar nodig.
 • Met deze data kunnen we aan de slag om wetenschappelijke analyses en studies uit te voeren.
 • Als een patiënt het niet goed doet of problemen heeft, wordt dit gesignaleerd en kunnen we onze patiënt contacteren voor vervroegde controle.

Door uw medewerking kunnen we dus heel kritisch naar onze eigen resultaten kijken en bouwen aan een steeds betere behandeling voor u en de patiënten na u.


Waarom zou dit voor u interessant kunnen zijn?

Door het gebruik van de app wordt een patiënt eigenlijk elke dag gevolgd. De app stuurt je tips en tricks, geeft je oefeningen en adviezen. Bovendien worden de dagelijkse pijnscores en evaluaties ook opgevolgd door de therapeuten van MoveUp, die op die manier ook kunnen ingrijpen als er zich een probleem voordoet.

We merken dat onze patiënten hierdoor een stuk rust vinden. Het geeft veel zekerheid te weten dat er elke dag een evaluatie is waarop kan worden ingegrepen.

Het gebruik van de App zorgt dus, net als het bezoek bij de kinesist, voor continuïteit tussen de operatie en je eerste bezoek bij de specialist na de ingreep. Bovendien bezit de app heel veel data, waardoor je veel beter kan vergelijken of je het goed doet of minder in vergelijking met het gemiddelde.

Daarnaast kan je volledig revalideren in je eigen thuisomgeving. Dit voor de ganse revalidatie of enkel in de eerste weken wanneer je minder mobiel bent. Je hoeft je dus niet meer fysiek te verplaatsen naar de praktijk van je kinesist, maar revalideert dus in je eigen thuisomgeving onder dagelijks begeleiding van de kinesist. Je wordt meer betrokken bij je eigen revalidatie, op die manier ben je als patiënt mee met het verhaal en ga je goed zelf aan de slag.

waarom

Wat kost een behandeling met MoveUp

Het gebruik van de App en de activity tracker is natuurlijk niet gratis. Maar men heeft ervoor gezorgd dat er voor elke patiënt een oplossing beschikbaar is, ook voor zij dit niet willen of kunnen betalen.

Optie 1: de volledige telerevalidatie met gebruik van de App en de Activity Tracker: Application and Digital Rehab

Voor deze optie wordt een beperkt bedrag (52,50€/week, waarvan 40€ (per week) wordt terugbetaald) aangerekend, maar daar krijg je wel wat voor terug.

 • Dagelijkse monitoring, tips en adviezen voor en na de ingreep
 • De Activity tracker, die je bovendien gewoon kan houden na de ingreep.
 • Feedback van de MoveUp therapeuten.
 • Dagelijkse vragenlijsten
 • Patient Reported Outcome Measures (PROM’s)

De kost die je betaalt verschuift dus gewoon. Waar je anders meer beurten bij de kinesist zou nodig hebben, worden deze nu vervangen door de App en de Digital Rehab.
Als je na enkele weken meer nood hebt aan de klassieke revalidatie bij je kinesist, dan kan dit zonder problemen. Op dat moment stap je uit deze module en kan je starten bij je kinesist. Je schuift dus door naar optie 2.

Optie 2: Het gebruik van de App

Dit systeem wordt gratis aangeboden en omvat het gebruik van de App, maar niet de digital rehab. Je gaat dus gewoon naar je eigen kinesist. Wel krijg je de volgende zaken via de applicatie:

 • Alle nodige informatie, tips and tricks, voor en na de ingreep
 • Dagelijkse vragenlijsten en evaluaties zodat je arts je situatie kan opvolgen
 • De medische vragenlijsten of PROMS

In dit systeem heb je niet de dagelijkse digitale monitoring door de therapeuten van MoveUP

QR AZSTLUCASGENT

Optie 3: Enkel de vragenlijsten via E-mail

Sommige patiënten verkiezen om de klassieke aanpak te volgen met de kinesist aan huis of in de praktijk. Ook dan kan je ons bijzonder goed helpen door ons toe te laten je te contacteren voor het invullen van de medische vragenlijsten of PROMS.
Dit is natuurlijk kosteloos en doe je dus vooral om je arts te helpen in het evalueren en verbeteren van zijn resultaten. De vragenlijsten die je invult kunnen dan worden gebruikt voor onderzoek. 


MoveUp
MoveUp

 

Contact

  Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

  GPS: Vogelenzangpark
  09 224 65 90
  www.ortho.gent