WETTELIJKE BEPALINGEN

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van WWW.ORTHO.GENT. Het gebruik van deze website  betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Juridische informatie

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen met betrekking tot verzekeringen hebben een zuiver informatieve waarde.
De aanbieder van de verzekeringsdiensten en –producten is de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (ORTHO.GENT).

ORTHO.GENT streeft ernaar de informatie zoveel mogelijk up to date te houden. Zij geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormt de verstrekte informatie geen aanbod van bank- en/of verzekeringsdiensten of -producten. Als U via de verschillende pagina’s van de website de mogelijkheid wordt geboden om een overeenkomst af te sluiten, dan vormt de verzending van uw gegevens een voorstel, waardoor noch Uzelf noch ORTHO.GENT gebonden is.

De dienst- en productinformatie die ORTHO.GENT via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u toelaat overeenkomsten volgens de regels van het Belgisch recht af te sluiten.

De gegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden die gehouden worden om de verzekeringsovereenkomsten te kunnen opstellen, te beheren en uit te voeren. De verantwoordelijke voor de verwerking is ORTHO.GENT . U kan van deze gegevens kennis nemen en ze indien nodig doen verbeteren.


Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van direct marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt.

Contact

  Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

  GPS: Vogelenzangpark
  09 224 65 90
  www.ortho.gent